Online nascholing
Geneesmiddeleninteracties bij longcarcinoom
Continue alertheid bij de behandeling van het NSCLC

3 actuele klinische lessen
voor longartsen, radiotherapeuten, ziekenhuisapothekers en verpleegkundig specialisten
 

>> Direct inloggen

>> Direct inschrijven

>> Wachtwoord vergeten?

De behandelmogelijkheden van het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn echter vele factoren die het effect van een behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Co-medicatie, lifestyle (roken en alternatieve therapieën), orgaanfunctie, genmutaties en resistentiemechanismen spelen hierin een belangrijke rol. Optimaal inzicht in, continue alertheid én adequaat anticiperen op deze voor de therapie cruciale aspecten is voor elke behandelend specialist van groot belang.
 
De laatste inzichten
Dit online nascholingsprogramma van Continuüm Oncologie brengt u op de hoogte van de laatste inzichten. Collega’s uit verschillende Nederlandse centra geven u aan de hand van 3 klinische lessen een wetenschappelijke update. De casuïstiek is direct gebaseerd op informatie uit de status van zeer belangwekkende patiënten: patiënten die in behandeling zíjn of dat recentelijk wáren op de afdelingen van de betreffende collega’s. Per klinische les beschrijven zij stapsgewijs, zo mogelijk vanaf het eerste contact tot en met de laatste stap van de behandeling, evidence-based de gang van zaken.
 
Inhoudelijk focus
Bij deze nascholing komen de belangrijkste factoren aan de orde die het metabolisme van oncolytica kunnen beïnvloeden. Welke behandelstrategieën zijn mogelijk om bij – onvermijdbare – interacties toch een effectieve dosering antikankermedicatie te kunnen toedienen? Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden van en het adequaat anticiperen op interacties tussen de behandeling met gefitinib/erlotinib bij longcarcinoom en andere medicamenten. Ook de resistentiemechanismen die kunnen optreden bij deze tyrosinekinaseremmers worden belicht. Verder is er aandacht voor radiochemotherapie: wat zijn de belangrijkste interacties tussen gefitinib en radiotherapie, hoe wordt behandeling van keuze vastgesteld, welke uitzonderingen zijn er mogelijk op de standaardindicaties en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij acute en late bijwerkingen?


ALGEMENE INFORMATIE

Online nascholing: de modules

Klinische lessen Inhoudelijke focus Auteurs
De juiste dosis voor iedere patiënt
 
 
 
 
 
 
 
• Basale farmacokinetische begrippen en de relevantie hiervan voor de klinische praktijk
• Belangrijke factoren/parameters die het metabolisme van antikankermiddelen in sterke mate kunnen beïnvloeden
• Strategieën om bij onvermijdbare interacties toch een effectieve dosering oncolytica te kunnen toedienen
 
• Dr. Ron H.J. Mathijssen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam.
• Dr. Walter J. Loos, onderzoeker, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam.
 
 
Behandeling van NSCLC met EGFR-tyrosinekinaseremmers
 
 
 
 
 
 
 
• Indicaties voor aanvragen bepaling EGFR-mutatie
• Belangrijkste interacties tussen gefitinib/erlotinib en andere medicamenten
• Resistentiemechanismen voor tyrosinekinaseremmers
• Belangrijkste interacties tussen gefitinib en radiotherapie
 
• Dr. J.A. Burgers, longarts, NKI-AVL, Amsterdam
• Prof. dr. E.F. Smit, longarts, NKI-AVL, Amsterdam
 
 
Radiochemotherapie bij NSCLC
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vaststellen behandeling van keuze
• Uitzonderingen op de standaardindicaties
• Belangrijkste aandachtspunten acute en late bijwerkingen
• Indicaties voor combinatie met chirurgie of andere therapie
 
 
 
• E.M.T. Dieleman, radiotherapeut, AMC, Amsterdam
• Em. prof. dr. C.C.E. Koning, radiotherapeut, AMC, Amsterdam
• Prof. dr. D.K.M. de Ruysscher, radiotherapeut, KU Leuven, België
• M.G.J. Koolen, longarts, AMC, Amsterdam
 
 
Redactieraad
De inhoudelijke kaders van dit online nascholingsprogramma zijn vastgesteld door
• dr. A.C. Dingemans, longarts, Maastricht UMC+;
• prof. dr. D.K.M. de Ruysscher, radiotherapeut, KU Leuven, België;
• dr. J.A. Stigt, longarts, Isala Klinieken, Zwolle.
 
Tijdsduur
Elke module duurt 60 minuten. U kunt iedere module onderbreken, om deze op een later tijdstip te continueren en de gehele aflevering af te ronden. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.
 
Voor wie?
Longartsen, ziekenhuisapothekers, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en assistenten in opleiding voor deze specialismen.
 
Accreditatie

De drie modules van dit nascholingsprogramma zijn met 1 accreditatiepunt per aflevering geaccrediteerd door de:
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO);
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
 
Na het voltooien van een module en het beantwoorden van de gerelateerde eindtoetsvragen ontvangt u het accreditatiepunt. Om accreditatie te verkrijgen dient u minimaal 70 procent van de eindtoetsvragen juist te beantwoorden.

De behaalde resultaten van de deelnemers worden uitsluitend voor registratie- en accreditatiedoeleinden gebruikt.
 
Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor deze online nascholing klik dan hier. Bent u reeds ingeschreven en wilt u verdergaan met de online nascholing klik dan hier.
 
Inlichtingen
Continuüm Oncologie
p/a Benecke
Afdeling Deelnemersadministratie
Falckstraat 15-295
1017 VV Amsterdam
tel. +31 20 715 06 39
deelnemersadministratie@benecke.nl